محمدرضا حافظی

 

دکتر محمدرضا حافظی
متولد 1335،
فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی (1360)
دکترای معماری از دانشکده مهندسی عمران لیدز - انگلستان (1368)

 

 

فعالیتهای حرفه ای

 1  1360  اکنون  کارفرماهای خصوصی  پروژه های مسکونی اداری و تجاری  طراحی نظارت
 2  1372  1374  شهرداری تهران شرکت یادمان سازه  طراحی برج مخابراتی تلویزیونی میلاد تهران  مدیریت امور طراحی و طراح معمار
 3  1375  -  وزارت نیرو  پروژه ساختمان مرکزی  مسابقه طراحی
 4  1375  -  کارفرمای خصوصی  ساختمان مجتمع اداری تجاری ونک  طراحی مرحله اول
 5  1375  1376  وزارت نیرو  دانشکده مدیریت نیرو  طراحی مرحله اول و دوم
 6  1377  1378  شرکت نفت گستر  ساختمان اداری سرمایه گذاری صنعت نفت  طراحی مرحله اول و دوم و سوم
 7  1380  اکنون  صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز  شهرک ساحلی آینده ساز شمال  طراحی مرحله اول و دوم
 8  1380  -  شهرداری تهران شرکت یادمان سازه  مجموعه جنوبی برج میلاد  مسابقه طراحی
 9  1381  -  وزارت نفت  ساختمان مرکزی وزارت نفت  مسابقه طراحی
 10  1381  -  وزارت نفت  طرح بهسازی ساختمان های موجود  طراحی مرحله اول و دوم
 11  1381  -  شرکت بساک  ساختمان اداری کیش  طراحی مرحله اول و دوم و سوم
 12  1382  -  شرکت کیش بتون جنوب  برج های مسکونی آینده ساز کیش  طراحی مرحله اول و دوم
 13  83/11/1  ادامه دارد  شرکت بلندپایه  مدیریت پروژه برج میلاد  مدیر پروژه
 14  1384  -  شرکت توسعه و عمران امید  مجموعه اقامتی ـ تجاری امید 1 و 2  طراحی مرحله اول و دوم

فعالیتهای دانشگاهی و تحقیقاتی

 1  68/6/1  81/8/1  گروه معماری دانشکده هنر و دانشگاه تربیت مدرس  مدرس  عضو هیئت علمی
 2  -  ادامه دارد  وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  تحقیقات  عضو مرکز
 3  71/9/30  75/11/30  گروه معماری دانشکده هنر و دانشگاه تربیت مدرس  مدیریت  رئیس دانشکده
 4  1375  ادامه دارد  وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  عضو کمیته تخصصی  عضو کمیته مقررات ملی ساختمان مبحث 19
 5  77/5/30  83/10/28  دانشگاه هنر تهران  مدیریت  رئیس دانشگاه
 6  77/11/25  -  کمیسیون ملی یونسکو  عضویت کمیته ملی فرهنگ  عضو کمیته
 7  77/12/22  -  دفتر گسترش آموزش عالی  عضویت کمیته تخصصی هنر  عضو کمیته
 8  81/4/8  -  دانشگاه جامع علمی – کاربردی  مدیریت  مدیریت گروه برنامه ریزی و هنر
 9  81/8/1  ادامه دارد  دانشگاه شهید بهشتی  مدرس  عضو هیئت علمی
 10  82/5/22  -  کمیسیون ملی یونسکو  عضویت کمیته ملی میراث طبیعی و فرهنگی  عضو کمیته
 11  1382  -  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و فناوری ایران  عضویت در گروه تخصصی  رئیس گروه تخصصی هنر (جشنواره خوارزمی)